Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor overnachting in Bed and Breakfast ‘De Willemshoeve’

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overnachting van de gast in Bed and Breakfast ‘De Willemshoeve’, Grintweg 295, 6704 AR Wageningen en/of een locatie, die als dependance is overeengekomen, hierna te noemen De Willemshoeve.
 2. Prijzen zijn inclusief BTW. De gast is toeristenbelasting verschuldigd.
 3. Aankomst na 15.00 uur en vertrek voor 11.00 uur. Uitsluitend na telefonisch overleg is het mogelijk eerder te arriveren. Later uitchecken is niet mogelijk. De ontbijttijd wordt in overleg met de gast per dag afgesproken. Van maandag t/m vrijdag is het niet mogelijk na 9.30 uur te ontbijten in verband met de activiteiten van de zorgboerderij. Indien gewenst wordt in overleg naar een passende oplossing gezocht. Van maandag t/m vrijdag kunt u vanaf 7.30 uur ontbijten en in het weekend vanaf 8.30 uur.
 4. De gast dient naam, adres, woonplaats, land, geboortedatum en -plaats, emailadres, telefoonnummer, nationaliteit en nummer van een identiteitsbewijs aan De Willemshoeve te verstrekken bij aankomst en dient zich te legitimeren d.m.v. paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. De Willemshoeve verstrekt deze gegevens niet aan derden.
 5. Betaling geschiedt contant of PIN (debet card) bij aankomst of vertrek. Wij brengen per boeking boekingskosten in rekening.
 6. Wij doen ons best u te laten verblijven in de kamer van uw voorkeur, maar kunnen dit niet garanderen en behouden ons het recht voor hier flexibel mee om te gaan.
 7. Annuleringsvoorwaarden:
  • vanaf boekingsdatum: 25%
  • 1 week voor aankomst: 50%
  • 1 dag voor aankomst: 100%
  Wij adviseren een annuleringsverzekering af te sluiten!
 8. Indien de gast eerder dan overeengekomen in de boeking De Willemshoeve verlaat, dan is De Willemshoeve niet verplicht het aantal niet genoten nachten te restitueren.
 9. Indien De Willemshoeve niet voldoet aan de verwachtingen van de gast, dan dienen beide partijen in goed mondeling overleg elkaar tegemoet te komen.
 10. De Willemshoeve is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de gast, indien hij hierdoor gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid waarop De Willemshoeve redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen.
 11. De Willemshoeve is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door derden aan de eigendommen van de gast.
 12. Indien de gast schade toebrengt aan de eigendommen van De Willemshoeve, dan dienen deze voor vertrek vergoed te worden. De gast is zelf verantwoordelijk voor het nadien declareren bij zijn/haar verzekering. De Willemshoeve verplicht zich de door de verzekering gevraagde bescheiden te overleggen.
Grintweg 295, NL-6704 AR Wageningen